Niet tevreden over je notaris? De ombudsman luistert

7/08/2017

Als je klachten hebt over een Belgische notaris kan je die aanhangig maken bij de ombudsdienst voor het notariaat. Wat moet je daarvan weten?

 

Hoe indienen?

Je moet je klacht schriftelijk indienen. Je kan dat doen via een e-mail, brief of klachtenformulier. De ombudsdienst voor het notariaat is gevestigd op het adres Beenhouwersstraat 67 te 1000 Brussel. Voeg bij je klacht de documenten en gegevens die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling van je dossier (zo bv. de akte die de notaris opmaakte, de briefwisseling met de notaris enz.). Je kan je brief in het Nederlands, Frans of Duits schrijven. De behandeling gebeurt vervolgens in het Nederlands of het Frans.

Behandeling binnen de 90 dagen

De ombudsman zal je klacht in de regel binnen de 90 dagen behandelen. Deze termijn kan één keer worden verlengd. De ombudsman onderzoekt je klacht op een objectieve en onpartijdige manier en probeert een minnelijke oplossing uit te werken. Het uiteindelijke advies dat de ombudsman geeft is niet bindend.

Het is gratis

De behandeling van je klacht is gratis. Hou er wel rekening mee dat je klacht enkel zal worden behandeld als je je naam en adres vermeldt. Anonieme klachten worden dus niet in aanmerking genomen. Meer info over de ombudsdienst vind je op deze website.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}