Wat zijn je rechten als je appartement op plan niet op tijd klaar is?

8/08/2017

Zowat een jaar geleden kocht je een appartement op plan. Ondanks beloftes van de promotor is het gebouw niet tijdig klaar. Wat zijn je rechten?

 

Als je een appartement koopt dat nog moet worden gebouwd, is het allicht voor jou van groot belang te weten wanneer dat precies klaar zal zijn. Je wil er misschien zelf in gaan wonen of er huurinkomsten uit halen. Maar wat als de promotor het niet te nauw neemt met de timing?

Wet Breyne

Als je een appartement op plan koopt is de kans reëel dat de zogenaamde Wet Breyne van toepassing is. Dat is meer bepaald zo als het appartement bestemd is voor huisvesting en niet voor beroepsgebruik.  Bovendien moet je, opdat de wet van toepassing zou zijn, ook verplicht worden om eén of meerdere betalingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw. Het gebouw moet verder in België gebouwd en opgericht worden door één aannemer of promotor.

Er staat een regeling in het contract

In het contract dat je met de promotor afsluit moet –als de wet Breyne speelt- duidelijk vermeld worden binnen welke termijn je appartement precies klaar moet zijn. Het contract moet ook een schadevergoeding vermelden voor het geval de promotor zich niet aan deze timing houdt. De wet geeft een minimumgrens daarvoor aan. De vergoeding moet minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed overeenstemmen.

Een kwestie van onderhandelen

Je mag met de promotor een hogere vergoeding afspreken. Zelfs als de promotor het met je eens is, is het belangrijk niet te overdrijven. Als de vergoeding die je overeenkwam overdreven is zal de rechtbank ze immers matigen (verminderen). Dat geldt overigens ook als je een appartement zou kopen zonder dat de wet Breyne toepassing vindt en je een dergelijke clausule inlast in de overeenkomst.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}