Kan je opnieuw verkopen als je verkocht ‘onder opschortende voorwaarde’?

8/08/2017

Als je je huis verkoopt, gebeurt het maar al te vaak dat de koper dit koopt onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. Kan je zolang die voorwaarde niet vervuld is alsnog aan een ander verkopen?

 

Als je verkoopt onder een opschortende voorwaarde ben je niet zeker of de koop uiteindelijk wel definitief zal doorgaan. Maar wat als er vlak na deze koop een andere kandidaat opduikt die je dezelfde prijs wil geven en ‘voorbehoudsloos’ wil kopen. Kan je je pand dan alsnog aan deze ‘betere’ kandidaat verkopen?

Het principe

Als een overeenkomst wordt aangegaan onder een opschortende voorwaarde, dan bestaat ze al zolang de voorwaarde nog niet is gerealiseerd (m.a.w. zolang de koper nog geen krediet kreeg bij de bank).  Dit betekent dus dat je als verkoper aan de verkoopovereenkomst  (ook al staat er een opschortende voorwaarde in) vast zit.

Je kan dus niet verkopen aan de andere kandidaat. Doe je dat toch, dan loopt je een aanzienlijk risico.  De eerste koper heeft dan de keuze.  Ofwel vraagt hij toch de uitvoering van de verkoop met hem, ofwel vraagt hij een schadevergoeding.

Denk na voor je zo verkoopt  

Het kan dan ook aangewezen zijn om –bij het begin dat een woning te koop staat- nog niet dadelijk akkoord te gaan met een verkoop onder een opschortende voorwaarde.  De kans dat er ook nog een koper opduikt die al (definitief) wil kopen is reëel.

Een tweede opschortende voorwaarde?

Een andere denkpiste bestaat erin om met de tweede koper een koopovereenkomst te sluiten onder de opschortende voorwaarde dat … de opschortende voorwaarde uit de eerste koop niet wordt vervuld.  Zo heb je een ‘back-up’ voor het geval de eerste overeenkomst geen doorgang vindt. Doe dit niet zelf maar schakel de hulp van een professioneel (bv. een notaris) in.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}