Wat als de verkoper van een huis nog iets wil laten staan?

23/08/2017

De verkoper van een huis wil de vrijstaande garage of berging nog enkele weken of maanden gebruiken om er wat meubels of goederen in te stockeren. Is dat mogelijk? Welke afspraken kan je daaromtrent maken?

Het gebeurt soms dat de verkoper van een huis niet dadelijk een ruimte ter beschikking heeft om al zijn meubels (of andere goederen) naar toe te verhuizen. In dat geval vraagt hij wel eens of hij tijdelijk nog gebruik kan maken van de garage of berging van het verkochte huis.

De regel

Als een huis verkocht wordt gaat de eigendom (en het genot) daarvan in principe over op de koper bij het verlijden van de notariële akte. De verkoper moet er dan ook voor zorgen dat hij tegen dan al zijn spullen heeft verhuisd. Het gaat dus niet op om zonder het akkoord van de koper een aantal goederen te laten staan in de garage of berging ook al zijn die losstaand van het huis.

Andere afspraken maken

De koper en verkoper van het pand kunnen wel andere afspraken maken. Zo kunnen zij perfect overeenkomen dat de verkoper nog tijdelijk gebruik kan maken van een deel van het verkochte pand (zoals bv. de garage of een vrijstaande berging). Kom je dit overeen, zet dan die afspraak ook op papier. Op die manier kan er tenminste later al geen discussie ontstaan.

Denk aan de modaliteiten

In de overeenkomst die je daarover afsluit zet je meteen ook best of de verkoper hiervoor al dan niet een vergoeding verschuldigd is. Geef ook aan voor welke termijn dit gebruik geldt, wie er aansprakelijk is als er iets misgaat met de goederen, op welke dagen en uren de verkoper nog binnen mag gaan in de ruimtes en diens meer. Je notaris kan je behulpzaam zijn om deze afspraken correct te formuleren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}