Is een e-mail een geldig bewijs van verkoop?

7/09/2017

De laatste weken was er in de pers heel wat te doen over de vraag of het bewijs van de verkoop van een onroerend goed kan worden geleverd met een e-mail. Wat moet je daarvan weten?

Het gebeurt maar al te vaak dat een kandidaat-koper via e-mail correspondeert met een verkoper (of vastgoedmakelaar) over een onroerend goed waarin hij geïnteresseerd is. Maar kunnen die mails uiteindelijk gebruikt worden als bewijs dat er inderdaad een akkoord tot stand kwam over de aankoop?

Een arrest van het hof van beroep in Antwerpen zegt van niet

Een zeer recent arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen zegt dat het niet mogelijk is om een koop-verkoopovereenkomst af te sluiten via mail. Volgens het hof volgt uit de wettelijke bepalingen van de Wet Elektronische Handel namelijk dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg.

Er bestaat andere rechtspraak

Er bestaat echter ook andere rechtspraak die zegt dat een SMS wel als begin van bewijs door geschrift in aanmerking kan komen. Die rechtspraak kan ook toegepast worden op een e-mail.

Wat te onthouden?

Er bestaat dus tegenstrijdige rechtspraak over de vraag of mailverkeer kan gebruikt worden om te bewijzen dat er een koopovereenkomst tot stand kwam omtrent een onroerend goed.

Als verkoper neem je voorlopig dan ook best geen genoegen met alleen maar een mail waarin de kandidaat-koper bevestigt te zullen kopen. Dat geeft je namelijk geen zekerheid. Als kandidaat-koper ben je op jouw beurt maar beter voorzichtig vooraleer je een mail stuurt waarin je bevestigt tot aankoop te zullen overgaan. Stuur die enkel als je zeker bent van je beslissing. De kans bestaat nu eenmaal dat een rechter uiteindelijk de mail toch voldoende zal vinden als bewijs van de aankoop.

Jan Roodhooft, advocaat (ww.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}