Een huis kopen via een videoconferentie, doe je zo

25/09/2017

Bij de aankoop van een onroerend goed moet er een notariële akte worden opgemaakt. Hiervoor is het niet meer noodzakelijk om samen te komen op het kantoor van dezelfde notaris.

Bij de aankoop van een huis, appartement of bouwgrond kunnen de koper en verkoper elk een eigen notaris kiezen voor het opmaken van de notariële akte.

Tot voor kort moest iedereen voor het verlijden van de akte samenkomen op het kantoor van de zogenaamde minuuthoudende notaris. Het beleggen van zo’n afspraak was niet altijd even evident. Bovendien kwamen sommige partijen door verkeershinder wel eens te laat op de afspraak.

Nieuwe wet

De wetgever laat sinds kort dan ook toe om via een videoconferentie te werken. Hierbij gaat elke partij naar het kantoor van zijn eigen notaris waarna er een videoconferentie wordt georganiseerd. Daarbij wordt de ontwerpakte voorgelezen en wordt er toelichting gegeven. Vanop afstand kan dan de toestemming worden gegeven met de akte.

Tekenen via volmacht

De notariële akte moet nog wel worden ondertekend. Dat gebeurt dan door een gevolmachtigde die fysiek aanwezig is bij de minuuthoudende notaris (bv. een medewerker van het kantoor).

Infrastructuur vereist

Opdat de nieuwe regeling zou kunnen worden toegepast moeten de beide notarissen wel over de nodige infrastructuur beschikken. Bij heel wat notarissen is dat nog niet het geval. Vraag dan ook aan de notaris waar je een beroep op wil doen of deze over de technische mogelijkheden beschikt.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}