Mag je verkopen aan iemand die dement is?

25/10/2017 - partner: Immovlan.be

Als eigenaar van een appartement of assistentiewoning wil je die verkopen. De bewindvoerder van iemand die dement is stelt zich, namens de demente, kandidaat om je pand aan te kopen. Maar kan dat wel en met wat moet je in dat geval allemaal rekening houden?

Om een woning te kunnen kopen of verkopen moet je wat men noemt ‘gezond zijn van geest’. Je moet namelijk een volwaardige toestemming kunnen geven voor de aan- of verkoop. Is dat niet het geval, dan is de overeenkomst nietig.

Hij kan het niet zelf

Het voorgaande brengt meteen met zich dat iemand die dement is (of die niet voldoende gezond is van geest) geen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed kan afsluiten. Twijfel je over de geestestoestand van de koper, dan doe je maar beter geen zaken met hem.

De bewindvoerder

Als de vrederechter een bewindvoerder aanstelde over de geestesonbekwame kandidaat-koper dan kan je daar, onder bepaalde voorwaarden, wel zaken mee doen. De bewindvoerder kan nu eenmaal wel overeenkomsten met jou afsluiten in naam van de geestesonbekwame. Toch kan ook dit niet ‘zomaar’.

Er zijn formaliteiten

De wet zegt namelijk dat de bewindvoerder -vooraleer de compromis wordt ondertekend- de machtiging van de vrederechter moet krijgen om tot de aankoop te kunnen overgaan.

Om die machtiging te kunnen krijgen wordt best een dossier opgebouwd. Daarin kan onder andere een schattingsverslag worden opgenomen om te laten zien dat de vraagprijs correct is, een motivering waarom de aankoop voor de beschermde persoon belangrijk is en diens meer. Pas nadat de machtiging werd verkregen kan de aankoop effectief doorgaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)