Wat gebeurt er met huurachterstallen bij een verkoop?

2/11/2017

Op het moment van de verkoop van een huurwoning heeft de huurder nog huurachterstallen. Kan de vroegere eigenaar die van hem nog opvragen? Kan de huurder het op een akkoordje daarover gooien met de nieuwe eigenaar?

Het gebeurt wel eens dat de verhuurder van een woning deze verkoopt en de huurder (die in het pand zit) nog één of meerdere maanden huur moet betalen. Aan wie moet dat dan gebeuren?

Toekomstige huur

De koper wordt in de regel eigenaar van de huurwoning vanaf het verlijden van de notariële akte. Vanaf dat moment moet de huurder de lopende huur dus verder betalen aan de nieuwe eigenaar. De verkoper kan op zijn beurt geen aanspraak meer maken op huurgelden die verschuldigd zijn vanaf het verlijden van de akte.

Huur voor het verleden

De huurachterstallen die de huurder heeft op het moment van het verlijden van de koopakte bij de notaris blijven in principe verschuldigd aan de verkoper. Ze ontstonden nu eenmaal voor de verkoop. De koper en verkoper zouden onderling wel andere afspraken kunnen maken waarbij de verkoper bv. ook zijn vorderingen op de huurder overdraagt aan de koper.

De koper sluit een akkoord

Als de koper na de aankoop van de woning een akkoord sluit met de huurder (waarbij die bv. een deel van de achterstallen niet meer moet betalen), bindt zulk akkoord de verkoper niet. Die kan dus wel degelijk nog naar de huurder stappen en eisen dat hij de achterstallen (die ontstonden voor het verlijden van de notariële koopovereenkomst) verder betaalt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}