Hoe isoleert u uw dak extern?

11/01/2011 - partner: Ik ga bouwen

Een dak moet goed geïsoleerd zijn. U heeft daarbij de keuze tussen het isoleren langs de binnenzijde of de buitenzijde. Het extern isoleren – ook wel sarkingdak genoemd – is een oplossing wanneer u aan de binnenruimte net onder het dak niet kunt of wilt raken (bijvoorbeeld omdat er al kamers zijn ingericht).

Voor de realisatie van een sarkingdak kan u enerzijds gebruik maken van stijve isolatieplaten of anderzijds van sandwichelementen. Dergelijke sandwichelementen omvatten zowel een deel van de dakstructuur, isolatie en binnenafwerking. Er moet enkel nog een dakbedekking op worden geplaatst.

De isolatieplaten daarentegen dienen op de dakstructuur geplaatst te worden. Vervolgens kan u er de dakbedekking op aanbrengen. De ene fabrikant gaat in zijn systeem al wat verder dan de andere. U hebt keuze van louter de isolatiepanelen tot panelen met daarop al tengel- en panlatten. Aan de binnenzijde moet u dan wel nog voor de volledige afwerking zorgen.

Troeven

Een belangrijk aandachtspunt bij het principe van een sarkingdak is de beschikbare opbouwhoogte. Soms kan die beperkt zijn wanneer u dient aan te sluiten op andere gevelvlakken. Bij een dakrenovatie moet het dak helemaal opengelegd worden. Zeker wanneer de woning bewoond is en blijft tijdens de werken, is dat een delicaat gegeven.

Overdenk de werken in zulke gevallen goed, zodat de woning bij plotse regenval droog gehouden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het bestaande dak in zones af te breken en onmiddellijk de isolatieplaten of sandwichpanelen te plaatsen, of door met afdekzeilen te werken.

Een troef van het sarkingdak is dat koudebruggen volledig uitgesloten kunnen worden. U vormt immers een doorlopende isolatieschil op de dakstructuur. Een correcte plaatsing van de isolatie langs de binnenzijde is overigens niet altijd evident. Bij het werken aan de buitenzijde kan de isolatie veel nauwgezetter worden geplaatst. Kiest u voor sandwichpanelen, dan bent u helemaal zeker van de correcte isolatie(waarde).

TiM Vanhove, habitos.be