Kan men een deel van een onroerend goed cash betalen?

24/09/2012

Sinds dit jaar moeten de notarissen en vastgoedmakelaars nieuwe verplichtingen naleven op het vlak van de betalingswijzen van een onroerend goed.

Bij de verkoop van een onroerend goed wordt de verkoopprijs uitsluitend vereffend aan de hand van een overschrijving of een bankcheque. Dat is ook het geval wanneer een deel van de prijs na de ondertekening van de akte nog betaald moet worden (in het geval van nieuwbouw, lijfrente, …).
Een deel van de verkoopprijs – meestal is dit het voorschot – mag echter nog contant betaald worden. Dat bedrag mag niet meer dan 10% van de verkoopprijs belopen met een maximum van € 5 000. Deze verplichting slaat zowel op de onderhandse verkopen als op de openbare verkopen, de verkoopcompromissen en de verkoopakten.

Vanaf 1 januari 2014 mag evenwel geen enkele betaling van de prijs van een gebouw nog in speciën betaald worden, zelfs al gaat het om een miniem bedrag. De prijs zal dus volledig met een cheque of overschrijving vereffend moeten worden.

De herkomst van de fondsen moet in elk compromis dat rechtstreeks opgemaakt wordt tussen particulieren of door een vastgoedmakelaar vermeld worden. Indien het om een authentieke akte gaat, moet de notaris dit doen.
Die verplichtingen slaan echter niet op de overige betalingen die gepaard gaan met de verkoop van een onroerend goed, zoals de verkoopkosten.

De notarissen en vastgoedmakelaars moeten ook de identiteitsgegevens van hun cliënten opgeven (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, woon- of verblijfplaats voor de natuurlijke personen) wanneer het een dossier van € 10 000 betreft. Ze moeten die gegevens controleren en een kopie ervan bewaren gedurende vijf jaar volgend op de afsluiting van het dossier.