De 7 pijlers van een goed woonkrediet.

24/02/2014

Zin om een woning te kopen in 2014? Dat weet u ook dat de banken steeds terughoudender worden als het gaat om het toekennen van een hypothecaire lening.

Dit zijn de 7 pijlers van een goed woonkrediet.
 

woonkrediet - quotiteit op Immovlan.be

De quotiteit van de lening

Dat is de verhouding tussen het bedrag van de gevraagde lening en de venale waarde van het te kopen goed, zoals geschat door de expert die door de bank werd aangesteld.

Ligt uw quotiteit onder de 80%, dan zit u goed. Het beste is om zich tot 60% te beperken.

Boven de 80%, zal de aangerekende intrestvoet snel beginnen stijgen.

Boven de 100% (om taksen en kosten te betalen), wordt het werkelijk problematisch. Tegenwoordig betekent dit meestal een rode kaart.
 

woonkrediet - de looptijd van de lening op Immovlan.be

De looptijd van de lening

Hoe sneller u terugbetaalt, hoe lager de interest zal zijn. Ook de totale kost van de lening zal lager zijn.

woonkrediet - het gewicht van afbetalingen op Immovlan.be

Het gewicht van de maandelijkse afbetalingen op uw budget

Eerst en vooral, de door de banken vastgelegde limiet is maximum 33% van de globale maandelijkse netto-inkomsten van een huishouden (bvb kinderbijslag inbegrepen).  

Uw dossier zal echter een betere kans krijgen, indien u onder de 25% blijft.

Boven de 33%, maakt uw dossier enkel kans indien uw maandelijks inkomen zeer hoog ligt, (bvb. 10 000 €) en uw vaste kosten relatief laag zijn.

woonkrediet - beroepssituatie op Immovlan.be

Uw beroepssituatie

De absolute top, de kredietnemer die door elke bankier met een grote glimlach ontvangen wordt, is sedert enkel jaren de Europese functionaris.

Anderzijds, indien u en uw partner jonge zelfstandigen zijn die in een moeilijke sector werken, drijf de zaak dan niet te ver door, tenzij u enkele solide garanties kunt voorleggen.

Voor iedereen daartussen, zullen de financieel deskundigen vooral aandacht schenken aan de sector waarin u tewerkgesteld bent, uw carrièreperspectieven, de stabiliteit van uw beroepsleven, …

woonkrediet - garanties op Immovlan.be

De garanties

Er komt een hypotheek op de woning die u zal kopen, maar dat volstaat niet altijd.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de quotiteit van de lening de 100% benadert, zal de leninggever andere garanties vragen, zoals: een ander (uiteraard solvabel) persoon die zich hoofdelijk borg stelt, de borgstelling van de aandelenportefeuille of een levensverzekering, of nog een hypotheek op een ander goed.

woonkrediet - speciale voorwaarden op Immovlan.be

De speciale voorwaarden

Menig bankier zal u bepaalde voorwaarden opleggen, vooral indien u korting vraagt op het aangeduide basistarief. Deze eis is perfect wettelijk wanneer het gaat om de domiciliëring van uw inkomen of het nemen van een schuldsaldo- of brandverzekering.
Ze mogen u echter niet verplichten om een spaarrekening te openen of in te schrijven voor andere verzekeringsproducten.

woonkrediet - klantenprofiel op Immovlan.be

Uw klantenprofiel

Het is een grote troef als u al een zekere tijd klant bent bij de bank of indien u ervoor kiest om uw financiële zaken over te brengen (voor zover uw toekomstig inkomen dat toelaat).  
Het is nog beter als mensen uit uw dichte omgeving al klant zijn bij de bank. Elke bankier heeft schrik om een groot stuk van zijn omzet te verliezen…