Wat riskeer je als je je lening niet meer kan betalen?

14/06/2016 - partner: Immovlan.be

Meer en meer Belgen slagen er niet in om hun hypothecaire lening correct af te betalen. Wat gebeurt er als je je lening niet betaalt? Welke voorzorgen kan je nemen als je in financiële problemen komt?

 
Het gebeurt maar al te vaak dat mensen hun lening niet meer kunnen afbetalen. Dat kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een ziekte, een ongeval, een echtscheiding, het verlies van werk en diens meer. Maar ook andere factoren kunnen daar toe leiden.
 

Overdrijf niet met hoeveel je leent

Het is belangrijk om bij het aangaan van de lening goed na te denken over hoeveel je maandelijks kan afbetalen. Overdrijf daarbij niet. Doe je dat toch dan riskeer je voor heel wat jaren ‘de broeksriem te moeten aantrekken’. Een klassieke vuistregel die wel eens wordt gebruikt is dat maximaal 1/3 van het gezinsbudget naar de lening mag gaan. Er bestaan heel wat sites die je toelaten te berekenen hoeveel je kan lenen met een welbepaald inkomen. Een voorbeeld van zo’n site vind je hier.
 
Hou er rekening mee dat de aankoop van een onroerend goed ook andere kosten meebrengt dan alleen maar het afbetalen van een lening. Denk bijvoorbeeld maar aan de onroerende voorheffing, een brandverzekering, de onderhouds- en herstelkosten aan de woning enzovoort.
 

Neem bij problemen contact met je bank

Doet er zich in de looptijd van de lening een probleem voor waardoor je je lening niet meer correct kan afbetalen, neem dan contact met je bank. Leg het probleem voor. Je kan dan trachten om samen met je bankier tot een oplossing te komen. Die kan er bijvoorbeeld in bestaan de lening te spreiden over een langere termijn waardoor de maandelijks te betalen bedragen dalen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen vragen om een tijdlang enkel intresten te moeten afbetalen. Hou er rekening mee dat hieraan een prijskaartje kan vasthangen waardoor je uiteindelijk op termijn meer betaalt. 
 
Zijn de problemen blijvend en wil je je huis verkopen, dan kan je aan de bank vragen of die akkoord gaat dat je in afwachting van de verkoop geen verdere afbetalingen moet doen. De bank zal dan wat haar toekomt afhouden van de uiteindelijke verkoopprijs. De bank is niet verplicht om op zo’n vragen in te gaan. 
 

Doe eventueel een beroep op een schuldbemiddelaar

Als je ernstige financiële problemen hebt kan je een schuldbemiddeling overwegen. Je kan hiervoor naar het OCMW stappen of naar het CAW gaan. Je bemiddelaar kan proberen een oplossing te vinden met je bankier. Je kan ook eventueel een procedure collectieve schuldenregeling opstarten. Als je schuldeisers niet akkoord zijn met het voorstel van aanzuiveringsregeling, kan de rechter een regeling opleggen. De rechtbank kan daarbij bv. wel eisen dat je je onroerend goed verkoopt.
 

De bank vordert in

Heb je achterstallen, dan zal de bank je in eerste instantie aanmanen om alsnog tot betaling over te gaan. Doe je dat niet dan zal uiteindelijk een procedure worden gestart die zelfs kan leiden tot de verkoop van je huis. Hierbij moet de bank een aantal strikte wettelijke spelregels naleven. Zo moet je kredietverlener je binnen drie maanden na de onbetaalde vervaldag een aangetekende verwittiging sturen die de gevolgen van de wanbetaling vermeldt. Ook moet er bijvoorbeeld een notaris worden aangesteld voor de verkoop van je huis, heeft er een verzoeningspoging bij de beslagrechter plaats en diens meer. 
 

Op de zwarte lijst

Je riskeert ook op de zwarte lijst terecht te komen. Je kan daarop komen als  een verschuldigd bedrag niet of niet volledig is betaald binnen de drie maanden na de vervaldag. Ook als een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na een ingebrekestelling via een aangetekend schrijven kan je op de zwarte lijst geraken. Je verdwijnt van de zwarte lijst één jaar nadat de achterstallen werden aangezuiverd. Doet je dat nooit, dan verdwijnt de wanbetaling uit de bestanden na tien jaar. Als je op de zwarte lijst staat, wordt het moeilijker een nieuw krediet te krijgen. Meer info over dat onderwerp vind je hier.
 
Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)