De 4 sleutels tot een succesvolle vastgoedinvestering

12/01/2017

Tegenwoordig kunnen we spreken van ongehoorde interesten op bankrekeningen, maar ook van heel aantrekkelijke rentevoeten op hypotheekkredieten. Vastgoed is dus het enige aannemelijke alternatief voor uw spaargeld, al moet je natuurlijk wel voor de juiste investering kiezen…

 
 
Dit zijn de vier sleutels tot een succesvolle vastgoedinvestering, aangeboden door TREVI Group:
 

1. Huurpotentieel van het goed

Met andere woorden, zal ik zeker een huurder vinden voor dit type van appartement op deze locatie?
 
Hoe beter uw aangekochte eigendom aansluit bij het potentieel van de markt, hoe groter uiteraard het succes van uw vastgoedinvestering. Het is ook belangrijk om de juiste klanten aan te spreken voor uw vastgoed: professionals, traditionele klanten, studenten, kaderleden van multinationals…
 
Een goede kennis van de huurmarkt is essentieel om een juiste inschatting te maken van het type van kandidaat-huurders en hun verwachtingen op het vlak van locatie, budget, afwerking enzovoort.
 

2. Huuropbrengst

Stel een financieel plan op, op basis van een redelijke schatting van uw huurinkomsten en vergeet niet de onvermijdelijke kosten af te trekken: onroerende voorheffing, onderhoudswerken, eigenaarsverzekering, in verhuurbare staat brengen (reken ongeveer 10% van de huuropbrengst voor deze uitgave) en tot slot de honoraria van de vastgoedmakelaar en/of de beheerder van uw eigendom.
 

3. Waardevermeerdering

De huuropbrengst is gewoonlijk evenredig aan de kwaliteit van de locatie van het goed. Naargelang uw ambities kunt u drie types van locaties overwegen: 
  • Locatie « goede huisvader » :

U koopt een vastgoed in een omgeving die stabiel is, zowel op maatschappelijk als op urbanistisch vlak. U kent onmiddellijk de parameters en rekent erop dat die situatie in de komende jaren niet zal veranderen. Uw waardevermeerdering zal progressief zijn, in overeenstemming met de gemiddelde stijgingen op de markt.

  • « Voorspellende » locatie :
U investeert in een wijk waarvan u denkt dat die een ‘boom’ zal doormaken met een toenemende vraag naar vastgoed. In elke stad waar de vraag naar vastgoed stijgt, werden en worden nog projecten gelanceerd in wijken die enkele jaren geleden nog over het hoofd gezien werden. U kunt dan hopen dat uw waardevermeerdering de hoogte in schiet door dit groeipotentieel te verdubbelen … of minder goed doen als uw verwachtingen niet worden ingelost.
  • « Prestige » locatie :
U koopt een eigendom op een toplocatie waarbij u niet rekent op een heel aantrekkelijk rendement (dat schommelt tussen 2 en 3%), maar wel op een waardevermeerdering op termijn, gezien de goede ligging en het beperkt aanbod. Een beperkt aanbod leidt altijd tot een enorme vraag en dus vooruitzichten op een meer dan gemiddelde waardevermeerdering, maar ook met een groter risico vanwege de beperktere omvang van de beoogde markt.
 

4. Uw vastgoed moderniseren

Van bij het begin moet u rekening houden met één van de essentiële parameters van een succesvolle verhuur: u moet een eigendom van goede kwaliteit aanbieden.
 
Uw kandidaat-huurder kiest uw appartement op voorwaarde dat u een aangenaam goed aanbiedt tegen een correcte prijs. Vergeet nooit dat de keuze van een woonplaats grotendeels berust op emotionele en niet op rationele criteria. Uw vastgoed moet dus een emotionele meerwaarde uitstralen, een specifieke charme, een frisheid, kortom, het moet een plek zijn waar de kandidaat-huurder en zijn gezin zich goed zullen voelen.
 
Vergeet niet dat u als eigenaar alle belang hebt bij een langdurige en stabiele relatie met uw huurder. Verplichtingen opleggen aan uw huurder is een ding, hem een aangename en motiverende woonplaats aanbieden is iets anders…
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}
* Verplichte velden