Je kunstwerken verzekeren is belangrijk!

27/07/2021

Er zijn heel wat kunstverzamelaars. Een passie die, jammer genoeg, niet ontsnapt aan de gevaren van het dagelijkse leven. Van waterschade tot onhandigheid en diefstal, je bent maar best goed verzekerd !

Volgens recente statistieken zouden heel wat privécollecties niet of niet voldoende verzekerd zijn. Sommigen beseffen de waarde van hun erfgoed niet, anderen weigeren hun woning om te vormen tot een bunker en een enkeling vreest dat een zwaardere verzekeringspolis de fiscale factuur zal verzwaren.

Contracten die kunstobjecten dekken hebben nochtans heel wat voordelen en helpen je je te wapenen tegen het ergste. Een verzekeringsmakelaars gespecialiseerd in kunst heeft vaak een opleiding in kunstgeschiedenis gehad en kan zijn klant raad geven en begeleiden. De waarde van de collectie bepalen is de eerste stap. Op voorhand zal aan de verzamelaar gevraagd worden om een inventaris op te maken van de te verzekeren objecten en verschillende eigendomsdocumenten te verzamelen (facturen, foto’s, authenticiteitscertificaten, expertises, testamenten, …).

Wat dekt een verzekering ?

Het contract dekt diefstal, brand, waterschade, schade door een val of een verkeerde handeling. Sommige contracten dekken ook terrorisme en natuurrampen. Het gaat om risico’s die voorkomen op het adres waarop het contract wordt gemaakt, maar afhankelijk van de akelaar en het contract kan het het uitgebreid worden naar het transport.

Graduele slijtage, biologische infecties (zoals houtkevers), slechte bewaaromstandigheden, gebrek aan onderhoud of fraude en inbeslagname door autoriteiten worden daarentegen over het algemeen niet gedekt. Je denkt er ook best aan om uitbreiding te vragen voor transport, voor goederen die aan een derde worden toevertrouwd (zoals bruikleen aan een museum) of wanneer ze naar een lijstenmaker of restaurateur gebracht worden. Ook een provisoire dekking van nieuwe aankopen is mogelijk.

Kunstwerken of verzamelobjecten (postzegels, meesterwerken, stempels, installaties, beeldhouwwerken, boeken, oude of design meubelen, tapijt, edelsmeedkunst, edelstenen, porcelein, oud speelgoed, …) vereisen heel wat expertise. Het is dus aangeraden beroep te doen op een gespecialiseerde verzekeraar!