Wonen uw ouders bij u in? Vergeet ze dan niet aan te geven!

1/07/2021

Niet alleen kinderen kunnen in uw belastingaangifte als ten laste worden aangegeven, dat geldt ook voor ouders!

Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan zodat een gepensioneerde ouder als ";ten laste" kan worden beschouwd.

De eerste is natuurlijk dat deze persoon officieel bij u thuis inwoont. Dat gaat dus via een aangifte bij de gemeentelijke diensten en vervolgens een controle door uw wijkagent.

De tweede parameter is gebaseerd op de middelen waarover de inwonende persoon beschikt. Als deze 65 jaar of ouder is, houdt de fiscus geen rekening met een eerste schijf van € 27.230 van het bedrag van zijn pensioen om zijn netto middelen te bepalen.

Een voorbeeld…

We gaan ervan uit dat hij een belastbaar pensioen van € 30.000 aangeeft en dat hij geen ander inkomen heeft. Dan worden zijn netto middelen op deze manier door de belastingdienst berekend: (€ 30.000 – € 27.230) x 80% = 2. 216 €. Dit bedrag is lager dan de €3.380 netto die als ten laste mag worden beschouwd en u kunt de ouder dus als zodanig aangeven. De belastingdienst van zijn kant, zal het belastingvrije bedrag van uw belastingaangifte verhogen.

Goed om weten…

Voor inkomsten in 2020 bedraagt het extra belastingvrije bedrag voor een naast familielid van ten minste 65 jaar dat bij u inwoont € 3.270. In 2021 stijgt dit bedrag naar €4.940, maar de voorwaarden worden strenger. De ouder moet zich dan in een afhankelijkheidssituatie bevinden.