Woonkrediet: reminder aan goed nieuws!

7/01/2021

De impact van de gezondheidscrisis kan de komende maanden nog toenemen. De federale overheid heeft daarom besloten om de mogelijkheid om je woonlening later terug te betalen te verlengen. Dat geldt zowel voor huishoudens als voor zelfstandigen en bedrijven!

Photo by Krishh on Unsplash

Wie financiële moeilijkheden ondervindt door de crisis door het coronavirus zal een uitstel van betaling van het woonkrediet kunnen vragen tot 31 maart 2021. Die maatregel had eigenlijk eind vorig jaar moeten aflopen. De mogelijkheid tot uitstel van betaling werd ingevoerd tijdens de eerste golf van de epidemie vorige lente. De maatregel gold toen voor zes maanden, of tot 31 oktober 2020, waarna ze verlengd werd tot 31 december.

De federale overheid verlengt die maatregel nu dus met drie extra maanden tot 31 maart 2021.

Onder welke voorwaarden?

Het uitstel van betaling zal enkel worden toegekend onder bepaalde voorwaarden. De inkomsten van de aanvrager moeten verminderd zijn of volledig zijn weggevallen door de gezondheidscrisis. Verder mag je in totaal niet meer dan € 25.000 spaargeld hebben. Tot slot mag de aanvraag tot uitstel maximaal 9 maanden bestrijken.

In het geval van uitstel, mag de bank geen bijkomende administratieve kosten aanrekenen, maar er zullen in de meeste gevallen wel intresten betaald moeten worden op de duur van het uitstel. Die laatste regel is niet van toepassing op gezinnen met een inkomen lager dan € 1.700 netto per maand. De mogelijkheid tot uitstel van betaling is geldig voor gezinnen en voor zelfstandigen en bedrijven.