Wanneer ben je te oud om te lenen voor een huis?

18/12/2020

Ook op latere leeftijd wil je misschien wel een hypothecaire lening aangaan voor het bouwen of verbouwen van een woning of voor de aankoop van een tweede verblijf. Maar zijn er leeftijdsgrenzen waarmee je rekening moet houden en waarboven je geen lening meer krijgt?

Stel : je bent 60 jaar en wil een appartement aan zee kopen als tweede verblijf.  Of je bent als 58-jarige verwikkeld in een echtscheiding en zou de gezinswoning willen inkopen.  In die gevallen moet je om te kunnen kopen mogelijks ook een lening aangaan. Maar kan je die wel krijgen bij de bank?

Wat zegt de wet?

De wet bevat nergens een regeling die zegt dat je vanaf of boven een bepaalde leeftijd geen lening meer zou kunnen aangaan voor je woning. Dat betekent dan ook dat je bv. als 55 of 65-jarige wettelijk gezien perfect nog een lening kunt afsluiten.

De bank beslist

Het is uiteindelijk de bank waar je aanklopt die beslist of ze je al dan niet nog een lening geeft.  Bij het beoordelen daarvan zal de bank ondermeer rekening houden met je terugbetalingsmogelijkheden, waarbij het vaak zo is dat je inkomen riskeert terug te vallen als je op pensioen gaat.

Als je een lening krijgt kan het ook zijn dat de bank de looptijd daarvan beperkt omdat men wil dat de lening tegen een bepaalde leeftijd is terugbetaald. Zo zou de bank bv. de terugbetalingstermijn kunnen beperken tot de datum waarop je 67 of 70 jaar wordt.

Schuldsaldoverzekering

Hou er ook rekening mee dat de bank zou kunnen vragen dat je voor de lening een schuldsaldoverzekering aangaat. Hou ouder je bent, hoe meer je voor zo’n verzekering riskeert te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (ww.ra-advocaten.be)