Een verzekering tegen ‘onbetaalde huur’? Ja, dat bestaat!

10/12/2020

Tegenwoordig bestaan er heel wat soorten verzekeringen die verhuurders van woningen dekken tegen niet-betaalde huur. Specifieke polissen die vaak lange en dure gerechtelijke procedures vermijden, of die dat soort procedures makkelijker maken in extreme gevallen.

Ze zijn nuttig, aangezien onbetaalde huur één van de voornaamste vrezen is van verhuurders. Het is een financiële, maar ook een juridische uitdaging, aangezien het juridische procedures met zich meebrengt. Vandaag de dag is het echter mogelijk om je tegen dit risico in te dekken door gebruik te maken van ad hoc verzekeringspolissen. Dit is de beste manier om komaf te maken met niet-betalende huurders, maar ook met juridische stappen om de verschuldigde huur terug te vorderen.

Meerdere types polissen bestaan naast elkaar!

We vernoemen bijvoorbeeld een verzekering om huurachterstand te dekken, die natuurlijk kan worden gecombineerd met een juridische bescherming. Afhankelijk van de door de verzekeraar gestelde voorwaarden vergoedt de verzekering over het algemeen tot 12 maanden onbetaalde huur. De meeste verzekeraars bepalen wel een maximale maandelijkse huurprijs die rekening houdt met het type woning en de locatie ervan. Boven een bepaald bedrag biedt de verzekering geen garantie tegen onbetaalde huur.

De juridische bescherming zorgt dan weer voor hulp aan de verhuurder tijdens procedures om het conflict op te lossen. Een bescherming die kan gaan van contact opnemen met juridische experts tot schadeloosstelling van de gerechtskosten.

Ook schade!

Het is ook mogelijk om je in te dekken tegen schade door de huurder (die snel kan oplopen tot meerdere duizenden euro’s), of nog tegen het vroegtijdig vertrek van de huurder. Andere polissen bieden de verzekeringsnemer ook aan om hem in contact te brengen met stielmannen als dat nodig is.

Over het algemeen wordt de verzekering voor onbetaalde huur aan het begin van het huurcontract onderschreven. De algemene voorwaarden van het merendeel van de verzekeringscontracten laten immers niet toe dat een polis onderschreven wordt voor een huurcontract dat al loopt.

Wat de kostprijs van zo’n polis betreft tenslotte, varieert de premie meestal tussen de 3 en 5% van de jaarlijkse huur, afhankelijk van de opties en het type van het gekozen contract.