Het cijfer van de dag gaat over kinderen: 20%

10/11/2020

Nee, dat is niet het afwezigheidspercentage op school…

Naast de thuisomgeving is de school het decor van minstens 20% van de ongevallen met blessures bij schoolgaande kinderen. Een specifieke verzekering is dus aangewezen!

Jaarlijks is een kind op twaalf het slachtoffer van een ongeval op school waarvoor medische bijstand nodig is. Het zal geen verrassing zijn dat de speelplaats in het lager onderwijs de belangrijkste plek is waar ongevallen gebeuren. In het middelbaar onderwijs gebeuren de meeste ongevallen tijdens de les lichamelijke opvoeding. Nog een interessant cijfer: in het lager onderwijs resulteert 17% van de ongevallen in een breuk. 10% van de ongevallen heeft tandproblemen tot gevolg.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten?

Een medische rekening kan snel hoog oplopen. De financiële gevolgen van een ongeval kunnen dus erg zwaar zijn voor het slachtoffer (zeker wanneer die zware verwondingen heeft opgelopen) en voor de verantwoordelijke van het ongeval (een schoolvriendje, een leerkracht of zelfs de directie van de school) die de kosten van de geleden schade moet dragen.

Elke school moet een schoolverzekering onderschrijven (waarin een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering verwerkt zit). Ouders met schoolgaande kinderen in het lager en middelbaar onderwijs zouden hetzelfde moeten doen om zich te beschermen.

Verantwoordelijke ouders?

De BA Familiale is in dat opzicht noodzakelijk voor elk huishouden met een of meerdere kinderen. Je moet namelijk weten dat in sommige gevallen een leerling (of zijn ouders) verantwoordelijk gehouden kan (kunnen) worden voor schade die tijdens de schooluren wordt veroorzaakt. De ouders zou een “gebrek aan opvoeding” verweten kunnen woren. In zulke gevallen komt de aansprakelijkheidsverzekering van de school niet tussen en zullen de leerling en zijn ouders de kosten moeten dragen. Een polis BA Familiale heeft dus zeker zijn nut wanneer je kinderen hebt.

Daarnaast is het ook interessant om die polis aan te vullen met een polis rechtsbijstand. Dat is een garantie die nuttig kan blijken wanneer het kind het slachtoffer is van een ongeval op school waarvoor een persoon als verantwoordelijke kan worden aangeduid. De rechtsbijstand zal de familie op juridisch en financieel vlak ondersteunen om een schadevergoeding te krijgen voor alle schade, desnoods door de zaak voor de rechtbank te brengen!