Kan je betalingsuitstel vragen voor de lening van je tweede verblijf?

20/04/2020

Je bent eigenaar van een tweede verblijf waarbij je voor de aankoop daarvan een lening aanging. Kan je gelet op de coronacrisis voor deze lening een uitstel van betaling bekomen? Hoe ga je daarbij te werk?

Door de coronacrisis is je inkomen sterk teruggevallen. Of de huurder van je pand betaalt door de coronacrisis de huur niet meer correct. In die gevallen kan je wel eens problemen hebben om je eigen lening voor het tweede verblijf dat je kocht correct af te betalen.

Geen automatisch recht

De afspraak die de banken maakten met de overheid inzake het betalingsuitstel van zes maanden voor hypothecaire leningen geldt niet voor de lening voor je tweede verblijf. Om van de zes maand uitstel van betaling te kunnen genieten mag je namelijk maar eigenaar zijn van één woning. Het hypothecair krediet waarvoor je het uitstel vraagt moet namelijk zijn aangegaan op de enige woning van de kredietnemer(s).

Een lening die werd aangegaan voor een tweede verblijf komt dus niet in aanmerking. Sterker nog, als je eigenaar bent van een tweede verblijf heb je ook geen automatisch recht meer op een uitstel voor het krediet dat werd aangegaan voor je eerste woning.

Vragen staat vrij

Toch betekent dit niet dat als je problemen hebt met de afbetaling van je lening voor je tweede verblijf, de bank je geen betalingsuitstel kan geven. De bank kan altijd in overleg met jou tot een oplossing komen, ook al is dat geen verplichting.

Het is dan ook aangewezen dat je bij problemen open kaart speelt met je bankier en tracht met je bank alsnog een regeling uit te werken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)