Coronavirus | Hypothecair krediet: Zo kan je de betaling uitstellen!

6/04/2020

De voorwaarden voor het uitstel van betaling voor een periode van maximaal zes maanden voor hypotheek- en bedrijfskredieten in het kader van de coronaviruscrisis zijn nu bekend…

Personen die financieel benadeeld zijn, kunnen de terugbetaling van hun hypotheek voor maximaal zes maanden bevriezen, waarvan de duur met de overeenkomstige periode wordt verlengd. ";Alle banken zullen zich hieraan houden," zei Alexander De Croo. Alleen particulieren en bedrijven of organisaties die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis en die voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van een dergelijk uitstel, kunnen een dergelijk uitstel aanvragen.

Geen dossierkosten!

De banken verbinden zich er ook toe de gebruikelijke aanvraag- of administratiekosten niet in rekening te brengen. Bovendien is de financiële sector van plan om bijzondere aandacht te besteden aan degenen die het zwaarst door de huidige crisis worden getroffen. Leners met een netto maandinkomen van minder dan EUR 1.700 zullen de betaling kunnen uitstellen zonder dat er bijbehorende rente verschuldigd is. Anderzijds komen mensen met een spaarkussen van meer dan 25.000 euro, exclusief pensioensparen, niet in aanmerking.

Tot wanneer?

Het uitstel voor maximaal zes maanden kan worden verkregen voor aanvragen die tot en met 30 april worden ingediend, zodat het uiterlijk tot 31 oktober van toepassing blijft. Deze termijn is dezelfde voor aanvragen die na eind april worden ingediend. Wie in juni een verzoek indient om de betaling van het krediet uit te stellen, kan daar nog vier maanden (juli – augustus – september – oktober) van profiteren, zo illustreert Febelfin.

Iedereen die denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met zijn of haar bank. De details van deze maatregelen zijn ook beschikbaar op de websites van de bankinstellingen en van Febelfin. Kredietaflossingen die in de afgelopen dagen zijn gedaan, kunnen daarom niet worden teruggevorderd. ";Retroactiviteit is niet mogelijk", bevestigt Johan Thijs.

Dit is een enorme operatie voor de banken omdat, theoretisch gezien, 55% van alle hypotheekleningen in aanmerking komen, althans volgens de voorzitter van Febelfin. De minister van Financiën nam nota van het ";vrij unieke" geval van België en onderstreepte de inspanningen van de financiële sector ";die blijk geeft van zijn inzet om deze moeilijke periode te helpen doorkomen".