Stormen/natuurrampen: wat dekt de verzekering?

12/02/2020

De storm Ciara, die net België heeft doorkruist en grote schade heeft veroorzaakt, is een gelegenheid om na te gaan welke verzekering(en) dit soort schade dekt (dekken) en wat je te doen staat in geval van stormschade.

Eerst en vooral is het noodzakelijk om te bepalen wat precies bedoeld wordt met een storm. De wet bepaalt de omschrijving als een storm met een windkracht van 100 km/u. Sommige verzekeraars hebben het echter al over een storm met een windkracht van 80 km/u. Dit betekent dat sommige bedrijven dekken na schade door een storm met een windkracht van 80 km/u, terwijl de rest pas vanaf een windkracht van 100 km/u (of meer) uitkeert.

Schade aan je huis?

Voor schade aan je eigen woning kan je een beroep doen op je brandverzekering. Hoewel een brandverzekering op zich geen verplichte verzekering is, is de dekking van stormschade een verplicht onderdeel daarvan. Afhankelijk van de polis kan er altijd een eigen risico worden afgetrokken van de uitgekeerde vergoeding. Controleer in ieder geval de voorwaarden van de verzekering om te weten te komen hoe ver de dekking reikt.

Ben je verantwoordelijk voor schade aan derden?

Voor schade aan het huis van een buur, bijvoorbeeld veroorzaakt door een tegel of een ander voorwerp van of uit je huis, zal je brandverzekering actie ondernemen. Aan de andere kant, als de schade wordt veroorzaakt door een parasol, een gazonstoel of een wegvliegende trampoline, dan zal je gezinsaansprakelijkheidsverzekering (familiale) het nodige doen.

En als de schade bij je buur wordt veroorzaakt door een van je eigen bomen, zal in principe zijn of haar brandverzekering tussenkomen voor de geleden schade. Als de boom echter ziek was of slecht werd onderhouden, ben je als eigenaar van de boom aansprakelijk omdat je niet als "een goede huisvader" hebt gehandeld.

Wat te doen in geval van stormschade?

Stormschade kan zich op elk moment van het jaar voordoen en iedereen treffen. Ben je slachtoffer van dit soort schade? Volg dan deze stappen om ervoor te zorgen dat je claim efficiënt en goed wordt opgevolgd.

  • Maak goede foto’s van de veroorzaakte schade
  • Zorg ervoor dat je geen verdere schade veroorzaakt door bepaalde maatregelen te nemen (bijv. het afdekken van de spleet die achterblijft bij een gescheurd dak).
  • Zorg voor een zo volledig mogelijk schriftelijk verslag van de situatie en van de schade, ook aan derden.
  • Neem contact op met je verzekeraar en stuur hem/haar zo snel mogelijk het schaderapport en de foto’s op.
  • Neem het voortouw bij het aanvragen van schattingen voor het herstel van schade en communiceer deze aan uw verzekeraar.
  • Groen licht gekregen? Laat de schade dan repareren.
  • Stuur vervolgens alle facturen naar je verzekeraar, zodat deze het bedrag van de schade kan berekenen.