Daarom kan je voortaan gemakkelijker een schuldsaldoverzekering afsluiten

4/02/2020

Sinds 1 februari ll kunnen mensen die ooit kanker hadden en daarvan genezen zijn gemakkelijker een schuldsaldoverzekering aangaan. Waarom is dat het geval en wat moet je daar van weten?

Wie ooit ernstig ziek was en genas had het tot nu toe wel eens moeilijk om nog een schuldsaldoverzekering te kunnen afsluiten. Een wet van 4 april 2019 wijzigt dat en voert een zogenaamd recht in ‘om vergeten te worden’. Die wet trad op 1 februari laatstleden ook in werking.

Voor wie?

De wet speelt voor mensen die in het verleden getroffen werden door kanker maar intussen genezen zijn verklaard. Door de nieuwe wet mag een verzekeraar tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling daar namelijk geen rekening meer mee houden bij de beoordeling van de aanvraag om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Deze termijn van 10 jaar kan worden aangepast in functie van leeftijdscategorieën en/of het type van kankeraandoening.

De wet maakt het daarnaast ook mogelijk om een ‘recht om vergeten te worden’ in te voeren voor bepaalde chronische ziektes. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan HIV, chronische leukemie en chronische hepatitis.

Niet weigeren

Door de nieuwe wet mag een verzekeraar de schuldsaldoverzekering om reden van de vroegere kankeraandoening niet weigeren. Hij mag op basis van die kankeraandoening ook geen extra bijpremies vragen of de kankeraandoening uitsluiten uit het verzekeringscontract.

Wel melden

Vraag je een schuldsaldoverzekering aan en had je ooit kanker dan moet je dat wel nog melden aan de verzekeraar. Dit geldt zelfs als je volledig genezen bent en de behandeling al van meer dan 10 jaar geleden dateert.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)