Brand: Mag de verzekeraar een vergoeding weigeren als het verwarmingssysteem niet werd onderhouden?

27/11/2019

Dit is een steeds weerkerende vraag van onze lezers en het traditionele antwoord erop is… fout! Als je woning in rook is opgegaan, kan je verzekering dan worden geannuleerd indien je verwarmingssysteem niet goed werkte?

In geval van een ramp houdt de verzekering over het algemeen geen rekening met het onderhoud van een ketel. Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, bevestigde dit aan onze collega’s van de krant Le Soir: "Verzekeringscontracten verwijzen in het algemeen niet expliciet naar verwarmingssystemen". Als je huis in rook opgaat, zal je verzekering je dus toch vergoeden. "Een verzekeraar mag het onderhoud van een ketel (wel of niet…) niet gebruiken om een schadevergoeding te weigeren".

Toch bestaat er een vrij zeldzame uitzondering op de regel, namelijk als er een specifieke clausule in de overeenkomst staat. Er wordt dan gesproken van "een uitsluiting wanneer blijkt dat de ketel niet onderworpen is geweest aan reglementair onderhoud". Over het algemeen wordt deze kwestie niet behandeld, maar weet dat er wel een wettelijke verplichting bestaat om je verwarmingssysteem te onderhouden!