Een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor discussies met je (ver-)huurder of aannemer?

9/04/2019

Om te vermijden dat je zelf de kosten van een advocaat en de rechtbank moet betalen bij een discussie met je aannemer of (ver-)huurder kan je een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Maar wist je dat dit binnenkort financieel voordeliger wordt?

Waarover gaat het?

Als je een rechtsbijstandsverzekering afsluit dan kan je daarop een beroep doen als je een geschil hebt. De verzekeraar zal je rechten verdedigen en in eerste instantie proberen om tot een minnelijke oplossing te komen. Kan dat niet en komt het tot een procedure dan zal de verzekeraar de kosten van de rechtbank en van je advocaat op zich nemen. Je mag daarbij overigens vrij kiezen welke advocaat je gelast.

Wat verandert er?

Een nieuwe wet (gestemd op 4 april ll) maakt de premies die voor zo’n rechtsbijstandsverzekering betaald worden fiscaal aftrekbaar. Meer bepaald wordt een belastingsvermindering verleend voor premies tot 310 euro (geïndexeerd bedrag) per jaar. Het tarief waartegen de belastingvermindering wordt verleend, is daarbij gelijk aan 40 %. De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 zal dus 124 euro bedragen.

Minimale voorwaarden.

Om voor de belastingsvermindering in aanmerking te komen, moet de rechtsbijstandsverzekering wel aan een aantal minimale voorwaarden voldoen. Het is dan ook belangrijk om als u zo’n verzekering afsluit van de verzekeraar de bevestiging te bekomen dat deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)