Zo kan je je als kredietnemer in Vlaanderen gratis verzekeren tegen jobverlies

29/03/2019

Recente nieuwsberichten melden dat minder dan 5 % van de Vlamingen die een hypothecaire lening aangingen een verzekering Gewaarborgd Wonen afsluiten. Nochtans is zo’n verzekering helemaal gratis. Maar wat moet je ervan weten?

Wat is het?

Als je in Vlaanderen een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan je je gratis verzekeren tegen inkomensverlies door een plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Die verzekering loopt over tien jaar. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening.

Er zijn voorwaarden

De lening die je aanging moet minstens 50.000 euro bedragen. Bovendien moet de woning in het Vlaamse gewest liggen en moet je bij het sluiten van de aanvraag één jaar ononderbroken aan de slag zijn geweest. Verder mag de waarde van de woning door de kredietinstelling meestal niet hoger zijn geschat zijn dan 320.000 euro en mag je inkomen bepaalde grenzen niet te boven gaan.

Hoeveel betaalt men?

De tegemoetkoming die men je betaalt bedraagt maximaal 600 euro per maand. Als je arbeidsongeschikt bent zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden.

Meer informatie over deze gratis verzekering vind je op de website https://www.wonenvlaanderen.be/premies

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)