De 125% lening

16/10/2018

U hebt vast al vaak horen zeggen dat het al een hele tijd niet meer mogelijk is 125% van uw aankoop te laten financieren? Wel, dan hebben we goed nieuws want dit soort krediet is opnieuw mogelijk!

U kunt in een en hetzelfde dossier het aankoopbedrag van het goed, de eventuele werken, de kosten voor de aankoopakte, de kosten voor de kredietakte en zelfs het bedrag van de premie voor de schuldsaldoverzekering bij overlijden financieren.

 1. Laten we even herhalen welke kosten verbonden zijn aan de aankoop van een onroerend goed

Aktekosten: De notariële akte voor de aankoop van een onroerend goed bestaat uit verschillende soorten kosten, de bekendste zijn de registratierechten (die variëren afhankelijk van de regio waarin het onroerend goed zich bevindt), maar er zijn ook nog andere kosten, zoals de notariskosten, de administratiekosten, de kosten voor de hypotheekinschrijving en de BTW.

Bereken uw registratiekosten in functie van het gewest waar het goed zich bevindt:

Kosten kredietakte (de hypotheek): het afsluiten van uw hypothecair krediet is al een akte op zich. Dus wanneer u een woning koopt en die aankoop wordt gefinancierd met een hypothecaire lening, verlijdt u eigenlijk twee aktes bij de notaris. De aankoopakte zoals hierboven beschreven en de kredietakte, die tot doel heeft te melden dat het gekochte pand bezwaard is met een hypotheekregistratie. De kredietakte bestaat uit de volgende kosten: de registratierechten, de vergoedingen voor bijlagen, de schrijfkosten, de hypotheekrechten en -kosten, de notariskosten, de administratiekosten. Bereken ze hier.

 1. Hoe werkt de 125% lening

U zal eigenlijk twee kredieten hebben:

 • Een hypothecair krediet op lange termijn voor een duur van maximaal 30 jaar voor het aankoopbedrag en de eventuele werken.
 • Een hypothecair krediet op korte termijn voor een maximale duur van 10 jaar voor het bedrag van de aanverwante kosten (kosten aankoopakte, kosten kredietakte, premie voor de schuldsaldoverzekering bij overlijden)

De enige kosten te uwen laste die afgetrokken zullen worden bij het verlijden van de akte, zijn de dossierkosten en de expertisekosten indien er een expertise nodig blijkt te zijn.

U kunt een simulatie van uw “all-in”-dossier doen door alle aktekosten te berekenen.

 1. Belangrijk om weten vooraleer u zo’n formule kiest:

 • U zal meer financieren dan de waarde van uw goed in onderhandse verkoop. Dat betekent dat in geval van een herverkoop van uw goed binnen een relatief korte termijn na het verlijden van de akte, er een grote kans is dat het bedrag van de verkoop niet zal volstaan om het nog openstaande kredietbedrag terug te betalen.
 • De maandelijkse last zal hoger liggen. Enerzijds omdat er een hoger bedrag ontleend wordt en anderzijds omdat het deel van de lening dat betrekking heeft op de kosten, een maximale looptijd van 10 jaar heeft.
 1. Voor wie is zo’n formule bestemd?

 • Mensen de geen of weinig eigen middelen hebben.
 • Mensen die een normaal en vast inkomen hebben, de totale lasten mogen niet hoger liggen dan 40% van het totale beroepsinkomen.
 • Met weinig schulden bij aanvang aangezien de bestaande lasten bovenop de nieuwe lasten komen, en die nieuwe lasten zijn hoger dan in een klassieke formule.

Elk geval is natuurlijk anders en al deze zaken zijn niet gemakkelijk als u er voor het eerst mee te maken krijgt. Geen nood, het is de taak van onze Wilink-experts om u te begeleiden, uit te leggen, te adviseren en te volgen op belangrijke momenten in uw leven! Om onaangename verrassingen te voorkomen, contacteert u een van onze adviseurs voordat u stappen zet om een onroerend goed te verwerven, zodat u het tegen de beste voorwaarden kunt kopen.

U wenst meer informartie – klik hier !