Daarom zet je een lening maar beter op papier

8/10/2018

Een familielid (zoals bv. een kind of kleinkind) wil graag wat geld van je lenen voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. In dat geval is het belangrijk die afspraken ook op papier te zetten. Wat moet je daarvan weten?

Het gebeurt wel eens dat ouders aan hun kinderen een som geld lenen om hen toe te laten een eigen huis of appartement te verwerven. In de meeste gevallen wordt die lening uiteindelijk ook correct terugbetaald. Maar toch is het maar beter de nodige voorzorgen te nemen.

Een kwestie van bewijs

De wet zegt namelijk dat je over een schriftelijke overeenkomst moet beschikken voor contracten die een bedrag van 375 euro te boven gaan. Dat geldt ook voor een lening. Heb je geen geschreven overeenkomst, dan riskeer je het bewijs van de lening niet te kunnen leveren. Als de ontlener dan betwist dat een lening werd afgesloten en weigert om ook maar iets terug te betalen, dan riskeer je je geld niet terug te krijgen.

Zet de lening juist op papier

Zorg er voor dat de overeenkomst wordt opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en vermeld onderaan de overeenkomst in hoeveel originelen ze werd opgemaakt en dat elke partij verklaart een origineel te hebben ontvangen. Zorg er ook voor dat de namen en adresgegevens van de partijen op de overeenkomst staan en dat elke partij zijn handtekening plaatst.

Vergeet de voorwaarden niet

In de overeenkomst geef je maar beter aan wanneer het krediet moet worden terugbetaald, of er al dan niet intresten moeten worden betaald en aan welke rentevoet enz. Op die manier is het voor iedereen meteen duidelijk wat zijn rechten en plichten zijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)