Zijn er leeftijdsgrenzen om een hypothecaire lening aan te gaan?

28/09/2018

Wie een onroerend goed wil kopen of wie wil bouwen of verbouwen gaat daar vaak een hypothecaire lening voor aan. Maar zijn er wettelijke minimum- of maximumleeftijden die gelden voor een kredietnemer? Wat moet je daarvan weten?

Stel : je wil als 60-jarige een krediet aangaan bij een bank om een buitenverblijf of een investeringspand te kunnen kopen. Is dat wel mogelijk of zijn er leeftijdsgrenzen die spelen om een lening te kunnen krijgen?

Wat zegt de wet?

Er staat in de wet geen maximumleeftijd voor wie een krediet wil aangaan bij een bank. De enige vereiste die de wet stelt is dat de kredietnemer voldoende gezond is van geest om een krediet te kunnen aangaan. Wel is er een minimumleeftijd. Meer bepaald kan een minderjarige niet zomaar alleen een krediet aangaan om een onroerend goed te kunnen kopen.

De bank beslist

Het is niet omdat er geen maximumleeftijd in de wet staat dat een bank niet zou kunnen weigeren om aan oudere mensen een krediet te geven. De leeftijd tot dewelke een krediet kan worden aangegaan en de termijn voor dewelke dat kan verschilt dan ook van bank tot bank. Het kan dan ook nuttig zijn om de voorwaarden van een aantal banken met elkaar te vergelijken.

Denk ook zelf na

Als je een krediet wil aangaan denk je best ook zelf even na voor hoelang je dat nog wil doen. Misschien wil je op de leeftijd dat je op pensioen gaat namelijk wel niet meer moeten instaan voor aflossingen van het krediet. Weet daarbij dat het wel eens kan gebeuren dat je maandelijkse inkomsten aanzienlijk dalen als je de pensioenleeftijd bereikt. Het is dan ook zaak hieraan voldoende aandacht te besteden vooraleer met een bank in zee te gaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)