Zes zaken die je moet weten over een overbruggingskrediet

23/07/2018 - partner: Immovlan.be

Als je je droomhuis ziet en dat wil kopen kan je niet altijd wachten tot je je eigen woning kan verkopen om een bod te doen. Doe je dat toch dan is de kans groot dat het pand van je dromen intussen aan iemand anders verkocht is.

Gelukkig bestaat er een kredietformule die hiervoor soelaas biedt. Die noemt men het zogenaamde overbruggingskrediet.

Wat is het?

Door het geven van een overbruggingskrediet financiert de bank je nieuwe aankoop tot je eigendom is verkocht en je de koopprijs daarvan ontvangt. Je betaalt op het moment van de ontvangst van die koopprijs het overbruggingskrediet integraal terug. Het is met andere woorden een krediet dat je toelaat om de periode tussen je aankoop en de verkoop van de woning waarvan je reeds eigenaar bent te overbruggen.

Beperkt in de tijd

Omdat het overbruggingskrediet enkel tot doel heeft om de periode tussen de aankoop en de verkoop te overbruggen is het ook beperkt in de tijd. Voor hoelang een overbruggingskrediet wordt toegekend is daarbij afhankelijk van bank tot bank. Zo zijn er bijvoorbeeld banken die een overbruggingskrediet toestaan van maximaal 12 maanden, terwijl anderen een maximale termijn van 24 of zelfs 36 maanden vooropstellen.

Als je het overbruggingskrediet vervroegd terugbetaalt betaal je trouwens veelal geen wederbeleggingsvergoeding. Bekijk hoe dit zit bij de kredietverlener met wie je in zee wil gaan. Mogelijk kan je hier voor het afsluiten van het kredietcontract over onderhandelen.

Wat betaal je terug?

Tijdens de periode dat het overbruggingskrediet loopt, moet je veelal ook nog je lening afbetalen voor het onroerend goed dat je wil verkopen. Toch betekent dit (gelukkig) niet dat je een ‘dubbele’ leningslast hebt. In het kader van een overbruggingskrediet zal de bank namelijk enkel vragen dat je intresten betaalt tijdens de looptijd van het krediet. Je hoeft met andere woorden geen terugbetaling van kapitaal te doen. Dat kapitaal betaal je namelijk ineens terug zodra het onroerend goed waarvan je al eigenaar was wordt verkocht. Er zijn zelfs banken die akkoord gaan dat je niet enkel het kapitaal maar ook de intresten maar moet terugbetalen op het moment van de volledige terugbetaling (in principe dus na de verkoop van je bestaand onroerend goed en de ontvangst van de koopprijs).

De intresten

De intresten van een overbruggingskrediet liggen meestal wel wat hoger dan deze die gelden bij een hypothecair krediet. Het is dan ook raadzaam om een offerte aan te vragen bij enkele verschillende banken en de rentevoet die ze je willen aanrekenen te vergelijken.

Welk bedrag kan je financieren?

Ook het bedrag dat je bij wege van een overbruggingskrediet kan financieren kan verschillen van bank tot bank. Zo kunnen er vooreerst minima toepassing vinden van bv. 7.500 of 15.000 euro.

Het maximumbedrag dat je kan financieren zal afhankelijk zijn van de waarde van het pand dat je wil verkopen en ook van je eigen profiel als kredietnemer (je inkomsten, je vermogen enz.). Bij het bekijken van de waarde van je woning die te koop staat zal de bank allicht een veiligheidsmarge willen inbouwen en bijgevolg maar een deel willen financieren van de waarde van je onroerend goed.

Waarborgen?

Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet moet je normaal geen hypotheek geven. Bovendien zal men meestal ook niet eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit. Wel kan de kredietverlener bijvoorbeeld vragen dat je een onherroepelijke opdracht geeft aan een notaris om bij het verlijden van de verkoopakte van jouw huis het geld te storten aan de kredietverlener.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)