Sneeuw op mijn dak: ben ik aansprakelijk voor schade?

18/12/2017

Dat je aansprakelijk gesteld kan worden als iemand op het besneeuwd voetpad voor je deur ten val komt, is wel geweten. Je loopt echter ook een zeker risico als er sneeuw of ijs van je dak valt en die iemand schade veroorzaakt.

Als het na een langere tijd van sneeuwen en vriezen begint te dooien kan het wel eens gebeuren dat er een pak sneeuw of een ijsblok van je dak schuift. Maar wat gebeurt er als die op een toevallige voorbijganger of op een wagen terecht komt. Riskeer je dan aansprakelijk gesteld te worden voor de schade?

Er bestaat al rechtspraak

Er zijn al gerechtelijke uitspraken die oordeelden dat je inderdaad aansprakelijk kan worden gesteld als iemand schade lijdt doordat er sneeuw of ijs van je dak naar beneden valt.

Volgens deze rechters moet je de nodige voorzorgen nemen om sneeuw- of ijsophopingen op je dak te vermijden. Lukt dat niet of is dat te gevaarlijk, dan moet je op zijn minst maatregelen nemen om mensen te waarschuwen voor een eventueel risico.

Verzekering

Als er zich een schadegeval voordoet en men stelt je aansprakelijk, maak dan de zaak over aan je verzekeraar. Je kan daarbij aangifte trachten te doen bij je woningverzekeraar en bij je familiale verzekering. Hou er daarbij rekening mee dat je wel riskeert een franchise te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)