Moet je je extra verzekeren voor een luxe-appartement?

7/05/2015

Als je een appartement koopt kan je kiezen voor een duurdere afwerking dan deze van de andere appartementen. Kijk in dat geval na of je voldoende verzekerd bent via de blokpolis. Neem desgevallend een bijkomende verzekering.

 

 
Voor appartementsgebouwen wordt een zogenaamde blokpolis afgesloten. Dat is een brandverzekering die een gebouw met meerdere appartementen dekt. De inboedels van de bewoners wordt er niet door gedekt. De appartementseigenaars moeten dus geen individuele brandverzekering afsluiten. De blokpolis dekt zowel de gemene delen van het gebouw als de individuele appartementen.

Kijk de polis na

De kans is reëel dat de blokpolis in je gebouw enkel rekening houdt met een standaardafwerking van de appartementen. Als je koos voor een duurdere inrichting of je laat je appartement na een aantal jaren verbouwen, kijk dan in de polis na of je nog wel voldoende verzekerd bent. Je kan dit zelf nazien of het vragen aan de syndicus of eventueel de verzekeringsmakelaar.

Neem een extra verzekering

Ben je via de blokpolis onvoldoende verzekerd, dan is het aangewezen een bijkomende verzekering te nemen. Je kan dit doen bij de verzekeraar die de blokpolis aanbiedt. Je bent daar niet toe verplicht. Je kan ook perfect een beroep doen op de verzekeraar bij wie je de inhoud van je appartement hebt verzekerd. Hou er rekening mee dat de afwikkeling van een schadegeval vaak eenvoudiger verloopt als er maar sprake is van één enkele verzekeraar.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}