Kom je op de zwarte lijst als je je lening niet correct betaalt?

24/06/2015

Als je je hypotheeklening niet correct afbetaalt, riskeer je op de zwarte lijst terecht te komen. Je raakt daar terug van af één jaar nadat je de achterstallen aanzuiverde.

Heel wat mensen slagen er niet (meer) in om hun hypothecaire lening correct aan te zuiveren. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat aanvankelijk teveel werd geleend, aan een ziekte, het verlies van werk, echtelijke moeilijkheden enz.

Op de zwarte lijst?

Als je je lening niet correct terugbetaalt kan je op de zwarte lijst terechtkomen. Het wordt dan moeilijker (niet onmogelijk) om een nieuw krediet aan te gaan. Bij een hypothecair krediet kom je als kredietnemer op de lijst van wanbetalers als je een verschuldigd bedrag niet of onvolledig betaalt binnen de drie maanden na de vervaldag. Hetzelfde gebeurt als een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na een ingebrekestelling via een aangetekend schrijven. Je wordt schriftelijk verwittigd dat je op de zwarte lijst staat.

Verdwijnen van de zwarte lijst doe je één jaar nadat de achterstallen werden aangezuiverd. Regulariseer je de achterstallen niet, dan verdwijnt de wanbetaling uit de bestanden na tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

Meer info vind je op de site https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren.

Hoe dit vermijden?

Kom je in financiële problemen terecht, neem dan zelf contact met je bankier en probeer samen een oplossing te vinden. Zo zou je bv. kunnen vragen om het krediet te spreiden over een langere termijn of om de tijd te krijgen je huis te verkopen en intussen bijvoorbeeld enkel de intrest te moeten afbetalen.

Hou er rekening mee dat als je geen oplossing vindt, de bank zelf het krediet kan opzeggen en eventueel je woning openbaar kan laten verkopen. De bank moet daarbij wel strikte spelregels naleven.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)