Zo bescherm je als zelfstandige je huis tegen schuldeisers

13/07/2015

Als zelfstandige neem je beroepshalve meestal meer risico’s dan als werknemer. Je kan beroepsschulden maken en uiteindelijk zelfs failliet gaan. Als dat gebeurt, riskeer je soms ook je privéwoning kwijt te raken. Daar bestaat nochtans een oplossing voor…

Je kan als zelfstandige of als zaakvoerder van een vennootschap je woning namelijk laten beschermen tegen je schuldeisers. Je kan ervoor zorgen dat je schuldeisers er geen beslag meer kunnen op leggen of ze verkopen. Een akte bij een notaris laten opstellen volstaat.

Deze bescherming geldt wel enkel voor je hoofdverblijfplaats en dus niet voor een buitenverblijf. Verkoop je nadien je woning en koop je een andere, dan gaat de bescherming onder bepaalde voorwaarden mee over. Vraag info aan je notaris.

Voor welke schulden?

De bescherming geldt enkel voor de beroepsschulden en niet voor schulden die je privé hebt gemaakt. De bescherming geldt ook niet voor schulden die naar aanleiding van een misdrijf zijn ontstaan, zelfs als je dat beroepshalve beging. Ze geldt verder alleen voor schulden die je aanging na de opmaak van de akte bij de notaris en de overschrijving ervan.

Hoe doe je het?

Als je je woning wil beschermen, moet je een akte laten opmaken bij een notaris van je keuze. De notaris legt je ‘verklaring van onbeslagbaarheid’ vast in een akte. De notaris laat de verklaring vervolgens overschrijven op het hypotheekkantoor. De uiteindelijke kost van de verklaring bedraagt zowat 1000 euro.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)