Dit moet je weten over een accordeonlening

1/04/2016

Als je een lening aangaat voor de aankoop van een onroerend goed kan je ook werken met een zogenaamde ‘accordeonlening’. Wat houdt dat juist in?

Als je een lening aangaat tegen een vaste rentevoet, dan weet je hoeveel je maandelijks moet aflossen. Ga je integendeel een lening aan tegen een variabele rentevoet, dan riskeer je dat de maandelijkse aflossing omhoog gaat als de rentevoet stijgt. Daalt deze, dan gaat de aflossing naar beneden. Wil je dat risico niet lopen en wil je niet meer gaan betalen per maand, dan bestaat een alternatief erin een accordeonlening af te sluiten..

Wat is het?

Bij een accordeonlening sluit je het krediet af tegen een variabele rentevoet. Niettemin blijft de maandelijkse aflossing die je moet betalen steeds dezelfde. De rentestijging wordt in dat geval opgevangen door de leningstermijn te verlengen. Bij een accordeonlening blijft de maandelijkse aflossing dus dezelfde maar de totale looptijd van het krediet kan variëren naargelang de rente stijgt of daalt. 

Concreet wordt bij een stijging van de rente de looptijd van de lening verlengd. Daalt de rente dan wordt de looptijd integendeel ingekort. 

Vergelijk de voorwaarden

Wil je zo’n krediet aangaan, dan is het belangrijk de voorwaarden van de verschillende kredietverleners te vergelijken. Kijk bijvoorbeeld na wat er gebeurt als er nog een saldo openstaat als de maximale termijn van de lening bereikt is. Sommige banken nemen dit risico op zich terwijl anderen dit bij jou als  kredietnemer leggen.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}