Dit zijn je rechten als je bankier een rekenfout begaat in het saldo van je lening

11/04/2016

Je wil je hypothecaire lening herfinancieren bij een andere bank. Je ‘eerste’ bankier maakt de afrekening over en begaat daarbij een rekenfout. Wat zijn dan je rechten?

Als je je lening wil herfinancieren, zal je bankier een afrekening opmaken. Die bevat het openstaande saldo van je krediet, de wederbeleggingsvergoeding en diens meer. Maar wat gebeurt er als je bankier zich daarbij vergist?

De afrekening is te hoog 

Kijk alleszins de afrekening die je krijgt grondig na. Leg ze eventueel ook voor aan je nieuwe bankier en/of de notaris die tussenkomt voor het verlijden van de nieuwe kredietakte. Is de afrekening te hoog vraag dan aan de bank die de afrekening bezorgde om ze aan te passen. 

Heb je al betaald en stel je naderhand vast dat de afrekening niet klopte, vraag dan het teveel betaalde bedrag terug. Zeker als er sprake was van een gewone rekenfout (bv. in de optelling) heb je goede argumenten om het teveel betaalde terug te krijgen. Betaalde je een ‘betwistbare’ post dan ligt het moeilijker. De bank zou dan kunnen zeggen dat je door te betalen akkoord ging met die post en daar niet meer op kan terugkomen. 

De afrekening is te laag 

De bank kan zich ook in je voordeel vergissen en je een te laag bedrag aanrekenen. Als je dat betaalde kan ook je bank terugkomen op eventuele rekenfouten. Dat wordt trouwens bevestigd in een recente uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen. Meer bepaald vloeit dit volgens de rechter voort uit het feit dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}