Kan je een tweede verblijftaks aanvechten?

15/04/2016

Een aantal steden en gemeenten heffen een taks op tweede verblijven. Is deze taks geldig of kan je hem aanvechten?

 

Om te weten of er in de gemeente of stad waar je een tweede verblijf wil kopen een tweede verblijftaks bestaat, moet je het gemeentelijk reglement er op na kijken. Dat bevat ook de voorwaarden waaronder de taks verschuldigd is en het bedrag ervan.  

Er bestaan gerechtelijke uitspraken die de taks ongeldig verklaren

Er bestaan al enkele uitspraken van rechtbanken die zo’n tweede verblijftaks ongeldig verklaren. De rechters die deze uitspraak deden baseerden zich daarbij op het argument dat die taks in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zo werd de taks in Koksijde bijvoorbeeld in het verleden strijdig geacht met het gelijkheidsbeginsel omdat de inwoners van de gemeente geen gemeentebelasting betalen, terwijl niet-inwoners met een tweede verblijf wel een forfaitaire tweede verblijftaks moesten betalen. 

Is elke tweede verblijftaks dan ongeldig? 

Dat is nu ook weer niet het geval. Om de taks in een concrete gemeente of stad aan te kunnen vechten zal je een schending van het gelijkheidsbeginsel moeten kunnen aantonen. Je zal een discriminatie met de inwoners van de gemeente moeten kunnen bewijzen. Of dat lukt hangt in belangrijke mate af van de motivering van de taks. Wil je dat proberen, doe dan een beroep op een gespecialiseerd advocaat. Weet dat de kosten van een procedure de opbrengsten daarvan kunnen overstijgen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)