Is een architect verzekerd voor beroepsfouten?

8/09/2017

Voor het bouwen of verbouwen van je woning doe je een beroep op een architect. Als deze een beroepsfout maakt kan je hem daarvoor aansprakelijk stellen. Maar is je architect voor zo’n fouten eigenlijk verzekerd?

Net zoals je aannemer kan ook je architect fouten maken bij de taken die je hem toevertrouwt. Evenwel is je architect verplicht om zich hiertegen te verzekeren. Wat moet je daarvan weten?

De wet legt hem de verplichting op

Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, moet een verzekering afsluiten. Die verzekering dekt zijn aansprakelijkheid (ook de tienjarige aansprakelijkheid van de architect).

De sancties

Als je architect zich niet verzekerde loopt hij heel wat risico’s . Los van het feit dat hij de eventuele schade die uit zijn fout voortvloeit zelf moet vergoeden, riskeert hij deontologische sancties. Die kunnen zelfs gaan tot een schrapping als architect. Bovendien riskeert je architect strafrechtelijk te worden gesanctioneerd.

Hoe weet je waar hij verzekerd is?

Om te weten waar je architect verzekerd is kan je de overeenkomst die je met hem afsluit bekijken. In die overeenkomst moet de naam staan van de verzekeringsonderneming van de architect alsook het polisnummer van de verzekering die hij afsloot. Verder vind je in de overeenkomst ook de coördinaten terug van de Raad van de Orde van architecten die kan worden geraadpleegd met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}