Huurcontracten: rechten en plichten van de huurder

27/01/2012

U gaat binnenkort een huis of een appartement huren. U vraag zich af welke rechten u hebt als huurder, maar ook welke plichten.

Rechten van de huurder: werken uitvoeren mag, maar niet op om het even welke manier

De verhuurder moet zijn eigendom in goede staat ter beschikking stellen van de huurder, dat wil zeggen dat op zijn minst de veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid van het eigendom verzekerd moet worden. De eigenaar van het goed moet tijdens de duur van het contract ook de belangrijke elementen zoals muren en deuren onderhouden. Dit geldt ook voor verborgen gebreken zoals zekeringen die te vaak springen.

Het privé-leven van de huurder van een appartement of een huis moet ook gerespecteerd worden; als de werken, ondernomen door de eigenaar (dringende werken die niet enkel betrekking hebben op het voorkomen) verhinderen dat de huurders het pand kunnen bewonen, dan kunnen zij het contract verbreken.

Verplichtingen van de huurder: het meubilair als huurgarantie

Als u huurt, dan moet u zich ook aan bepaalde verplichtingen houden. Een verplichting is het betalen van de vaste huurprijs die vastgelegd werd in het contract, maar er bestaan er ook anderen; zo bent u verplicht om het huis of het appartement te bemeubelen, zodat die meubels in beslag genomen kunnen worden als u de huur niet betaalt. U moet het eigendom verwarmen, poetsen en verluchten.

Zorg dat u zich goed indekt in het geval van brand want u zult verantwoordelijk gesteld worden, zolang u het tegendeel niet kunt bewijzen.

Ten slotte moet het goed weer in de oorspronkelijke staat hersteld worden als u verhuist.

Bron: http://jevaisconstruire.levif.be