Gewijzigde wetgeving rond huurwaarborg in Wallonië

7/06/2016 - partner: Immovlan.be

Vorige week werd een voorontwerp van decreet door de regionale overheid van Wallonië goedgekeurd. Er wordt een gemeenschappelijk waarborgfonds in het leven geroepen. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de verhuurder/eigenaar niet langer geld kan blokkeren op een privé-rekening als borg.

 
 
 
 
De verhuurder/eigenaar zal in de toekomst steeds moeten passeren langs het waarborgfonds. Dit moet een heleboel wantoestanden en discussies verhelpen. 
 
Het fonds zorgt voor de nodige garanties voor eigenaars/verhuurders als de huurder gedeeltelijk of volledig in gebreke blijft. Tot op heden was de regeling nog niet in een wetgevend kader gegoten. Momenteel omvat de waarborg maximaal 2 maanden huur indien het geld geblokkeerd wordt op de rekening van de eigenaar en maximaal 3 maand als deze in schijven wordt betaald over een termijn van maximaal 3 jaar. 
 

Verplicht gebruik van het fonds 

 
Het doel van het fonds is om misbruiken uit de wereld te helpen ongeacht wiens verantwoordelijkheid het is. Deze wetgeving past ook in het bredere kader rond de strijd tegen de armoede van de Waalse regering en het stigma dat daar mee gepaard gaat. In sommige gevallen staan het OCMW of andere instanties ook garant en zodoende krijgt de eigenaar een bijkomende garantie. Deze garantie volgt ook de huurder, ongeacht het pand deze betrekt. In elk geval kan de borg nooit meer dan 2 maanden huur bedragen. 
 
Er zijn ook gespreide betalingen mogelijk voor mensen met een laag inkomen en met gegronde redenen zoals scheiding, een slechte gezondheid,…). De dekking gegarandeerd door het fonds omvat zowel huurgelden, achterstallige huur, huurschade als kosten. Er zou zo’n 300 à 400 miljoen euro in het fonds belanden en voor 25 jaar bij een kredietinstelling worden geparkeerd. Er werd hiervoor door de Waalse overheid een lastenboek opgesteld. 
 
 
Bron: rtl.be


Tekst: Kevin Stickens