Een woning verhuren die niet in orde is: dit kan er gebeuren

13/07/2016

Als je een woning huurt of verhuurt, moet die voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Met welke spelregels moet je rekening houden?

 
Bij het huren en verhuren van een woning in het kader van een woninghuur moet het verhuurde goed aan een aantal voorschriften voldoen. Is dat niet het geval, dan kan dat de verhuurder duur te staan komen.
 

Wat zijn die ‘normen’?

 
Wat de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid zijn, wordt aangegeven in een Koninklijk Besluit van 1997. Dat KB moet je overigens als verplichte bijlage bij huurcontracten voegen. Je vindt het hier terug. Los van deze voorschriften moet het verhuurde goed ook voldoen aan eventuele normen die op gewestelijk niveau bestaan. 
 
Of de woning aan deze normen voldoet, wordt bekeken aan de hand van de staat ervan op het moment dat de huurder in het genot ervan treedt.
 

De woning voldoet niet  

 
Voldoet de woning niet aan deze normen, dan heeft de huurder de keuze. Hij kan vooreerst de uitvoering vragen van werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met deze normen. Hij kan ook de ontbinding van de huurovereenkomst vragen met een schadevergoeding. In afwachting van de uitvoering van werken, kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan. De huurder mag van zijn keuzerecht geen misbruik maken. Hij mag bijvoorbeeld geen ontbinding vragen als het probleem gemakkelijk kan worden hersteld.
 

Onbewoonbaarverklaring vragen

 
De huurder kan via de gemeente ook een procedure starten om de woning onbewoonbaar te laten verklaren. Na een technisch onderzoek kan de woning op de lijst gezet worden van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 
{{NEWSLETTER_BOX}}