Mijn huurder betaalt niet: in 5 stappen tot een oplossing

20/10/2017

Een huurder die niet betaalt is de nachtmerrie van elke verhuurder… Lees hier hoe je dit correct kan oplossen.

1. Contacteer

Contacteer je huurder zo snel mogelijk om de reden van de niet-betaling te kennen. Doe dit zodra je huurder een volledige maand huurachterstal heeft.

2. Aangetekende brief

Reageert je huurder niet, stuur hem een aangetekende brief waarin je hem aanmaant tot betaling van de achterstallige huurgelden.

3. Verzoeningsprocedure

Probeer een verzoeningsprocedure met je huurder. Dit is een gratis procedure waarbij de Vrederechter probeert om tot een zo constructief mogelijke oplossing te komen tussen beide partijen. Bij welke Vrederechter kan je terecht? Check hier

4. Gerechtelijke procedure

Indien bovenstaande stappen geen effect hebben gehad start je een gerechtelijke procedure via het Vredegerecht.

5. Uitspraak

Uiteindelijk zal de Vrederechter een bindende beslissing nemen (afbetalingsplan toestaan, uithuiszetting, …)

Lees het voledige artikel op Investr.be

{{NEWSLETTER_BOX}}