Deze documenten moet je gebruiken als je een huurovereenkomst wil laten registreren

22/04/2021

Als je een woning of appartement verhuurt waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan moet je het huurcontract en de plaatsbeschrijving laten registeren. Maar wist je dat je daarbij soms gebruik moet maken van wettelijk voorgeschreven documenten?

Online

Als je een huurcontract wil registreren kan je dat vooreerst online doen. Meer bepaald kan je dat doen met de toepassing MyRent | FOD Financiën (belgium.be). Op de website in kwestie vind je terug hoe je daarbij te werk moet gaan. Je kan dit online zelfs doen voor een familielid of vriend die een pand verhuurt.

Opsturen

Wat je niet meer kan doen is langs gaan langs het zogenaamde registratiekantoor om het contract daar te laten registreren. Zie je een online registratie niet zitten, dan kan je wel nog via de post werken. Je moet dan een formulier invullen en daarbij een kopie van het huurcontract of van de plaatsbeschrijving voegen.

Wettelijk voorgeschreven

Weet daarbij dat het niet om het even is welk formulier je daarvoor gebruikt. De vorm van het formulier is wettelijk voorgeschreven. Je moet ook het juiste formulier gebruiken. Zo zijn er verschillende formulieren naargelang wat je wil registeren. Meer bepaald zijn er verschillende formulieren voor een registratieaanvraag van een huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving, de registratieaanvraag van een afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving voor een huur en de registratieaanvraag voor een onderhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of van onderhuur.

Je kan het formulier telefonisch aanvragen op het nummer  02 572 57 57, dan wel via een webformulier (Fin – 2.0.14 (fgov.be)) dat je invult. Daarbij geeft de site van de overheid zelf aan dat het tot 10 dagen kan duren eer je het formulier ontvangt. Hou er ook rekening mee dat je een origineel exemplaar van het formulier moet gebruiken en geen kopie.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)