Zo kan je te werk gaan bij een akkoord om de huur te beëindigen

10/12/2020

Als je als huurder en verhuurder akkoord gaat om de huurovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen, dan zet je deze afspraak maar beter op papier. Waarom is dat het geval en waarop moet je zoal letten?

Als je een woning (ver-)huurt kan het wel eens gebeuren dat jij en de (ver)huurder het eens zijn om de huurovereenkomst in onderling akkoord te laten eindigen. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat de huurder eigenlijk weg wil en de verhuurder een andere kandidaat-huurder heeft.

Afspraken op papier

Maak je een dergelijke afspraak dan hoeft die aan geen bijzondere vormvoorwaarden te voldoen (let op : bij een handelshuur ligt dit soms anders). Je kan de afspraak dus strikt gezien ook louter mondeling maken. Toch ben je daar maar beter voorzichtig mee. Als de andere partij een mondelinge afspraak later in vraag stelt kan je die nu eenmaal maar moeilijk bewijzen.

Iedereen laten tekenen

Zorg er verder voor dat iedereen die bij de huur betrokken is de overeenkomst ook ondertekent. Zijn er twee verhuurders (bv. een echtpaar) laat die dan beiden hun handtekening plaatsen. Hetzelfde geldt als er twee huurders zijn.  Is er sprake van één huurder die intussen gehuwd is of wettelijk samenwoont en is de woning hun gezinswoning, dan is het belangrijk ook de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mee te laten tekenen.

Wat op papier zetten?

Vermeld in de overeenkomst die je opstelt wanneer de huurovereenkomst precies eindigt en welke vergoedingen er wederzijds eventueel verschuldigd zijn. Is de huurder al verhuisd op het moment van de opmaak van de overeenkomst dan kan je meteen vermelden of er al dan niet een vergoeding verschuldigd is voor huurschade. Is de huurder nog niet vertrokken maak dan als verhuurder alleszins voorbehoud voor eventuele huurschade die nog zal kunnen blijken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)