Wanneer kan de huurprijs van je woning geïndexeerd worden?

8/12/2020

Het is nog steeds een vaak voorkomend misverstand dat de huurprijs van een woning of appartement jaarlijks op 1 januari kan worden geïndexeerd. Wanneer is dat dan wel het geval en hoe kan je de berekening het beste doen?

Mimi Thian

De huurprijs van een woning of appartement kan jaarlijks worden aangepast aan de index. De partij die daar belang bij heeft (dat is veelal de verhuurder) moet dat wel vragen.

Wanneer aanpassen?

De aanpassing aan de index kan jaarlijks gebeuren. Meer bepaald kan de indexaanpassing gedaan worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur.  Huur je bv. sinds maart 2019 een onroerend goed, dan kan de volgende indexaanpassing gebeuren in maart 2021.  Het is dus niet zo dat alle huurprijzen jaarlijks op 1 januari kunnen worden geïndexeerd.

Hoe berekenen?

Wil je de aangepaste huurprijs berekenen dan doe je dat best via de online huurcalculator van de overheid. Een link daarnaar vind je hier terug (hier linken naar Huurindexatie | Statbel (fgov.be)). Door het ingeven van de ingangsdatum van de huur, de datum van het huurcontract en de maandelijkse huurprijs die je overeenkwam kan je meteen zien hoeveel de nieuwe huurprijs bedraagt.

Gewest ingeven

Als je de huurcalculator gebruikt zal je vaststellen dat je het gewest moet ingeven waar het onroerend goed is gelegen. Het is belangrijk dat ook te doen. Afhankelijk van het gewest in kwestie kan er namelijk een verschillend resultaat bekomen worden. Zo geldt bv. in Vlaanderen voor contracten gesloten sinds 01.01.2019 een andere aanvangsindex dan in de andere gewesten. Meer bepaald is dat de index van de maand vóór de ingangsdatum van het huurcontract en niet die van de maand vóór het afsluiten van het huurcontract.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)