Dit zijn de nieuwe regels rond huurherstellingen in coronatijden

21/05/2020 - partner: Immovlan.be

Tot voor kort mochten aannemers enkel dringende herstellingen doen in (huur-)woningen. De recente versoepeling van de coronamaatregelen past deze spelregels aan. Met wat moet je voortaan rekening houden?

Aannemers kunnen opnieuw aan de slag

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen aannemers opnieuw werkzaamheden doen binnen in woningen ook al zijn die niet dringend. Ze moeten daarbij wel een aantal voorzorgen nemen zo bv. op het vlak van social distancing. Bij dringende herstellingen moeten de social distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd (of moeten er andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden worden toegepast). Niet-dringende herstellingswerken moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

Huurherstellingen

Ook huurherstellingen moeten nu opnieuw gebeuren, ongeacht of deze ten laste zijn van de huurder of de verhuurder.  Hetzelfde geldt voor achterstallig onderhoud. De huurder heeft ook nog altijd de verplichting om de verhuurder op de hoogte te brengen als er problemen zijn aan het pand die een herstelling nodig maken.

Redelijkheid troef

Omdat heel wat aannemers in deze periode heel wat in hun opdrachtenboek hebben staan, kan het zijn dat die niet dadelijk kunnen langskomen in het huurpand. De huurder en de verhuurder moeten dan ook een redelijke termijn krijgen om herstellingen te (laten) doen. Bij dit alles moet wel prioriteit gegeven worden aan eventuele dringende herstellingen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)