Dit moet je weten als je (ver-)huurt in coronatijden

30/03/2020 - partner: Immovlan.be

Als (ver-)huurder stel je je allicht heel wat vragen over de invloed van de coronamaatregelen op huurovereenkomsten. Een uitvoerige nota van de Vlaamse overheid geeft op heel wat van deze vragen een antwoord. Maar wat staat er zoal in deze nota en waar vind je die terug?

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Als huurder en verhuurder is het momenteel niet zo eenvoudig te weten of je nog wel mag samenkomen om bijvoorbeeld een huurovereenkomst te ondertekenen of om een in- of uitgaande plaatsbeschrijving op te stellen. Het is ook niet altijd even duidelijk of de huurder de huur nog wel moet betalen, wat er moet gebeuren met herstellingen die nodig zijn aan het huurpand en of de huurder bij het einde van de huur nog wel moet verhuizen.

Nota Vlaamse overheid

Om huurders en verhuurders wegwijs te maken in deze bijzondere tijden heeft de Vlaamse overheid een uitvoerige nota opgesteld waarin deze en andere vragen beantwoord worden. Je kan deze nota online terugvinden via deze link (https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_bis_clean.pdf).

De nota is gebaseerd op de coronamaatregelen van de overheid die nu gelden en zal worden aangepast telkens dat nodig is. Hoewel deze nota strikt gezien enkel van toepassing is voor huurpanden die in het Vlaamse gewest zijn gelegen kunnen ook (ver-)huurders van panden die in het Brusselse of het Waalse gewest zijn gelegen er ongetwijfeld inspiratie in vinden.

Wat staat er zoal in?

Het is onmogelijk om alle richtlijnen die in de nota staan hier over te nemen. We wijzen niettemin op een aantal opvallende punten.

  • Zo geeft de nota vooreerst aan dat de coronacrisis geen reden is voor de huurder om de huur niet langer te betalen en dit ook niet als die bv. tijdelijk werkloos is geworden. De nota  zegt wel dat het aan te raden is dat de verhuurder zich soepel en menselijk opstelt waarbij bijvoorbeeld kan worden overeengekomen dat al dadelijk een deel van de huur wordt betaald en de rest wordt afbetaald.
  • Het blijft ook nu nodig een plaatsbeschrijving op te maken. Dat kan gebeuren door een deskundige of door de huurder en verhuurder samen. Hierbij moet dan wel 1,5 meter afstand worden gehouden en wordt aangeraden dat elkeen zijn eigen pen meebrengt en de papieren worden vastgehouden met plastic handschoenen. De nota maakt het ook mogelijk dat de verhuurder de plaatsbeschrijving alleen opmaakt (met zoveel mogelijk foto’s) waarna de huurder zijn rondgang mag doen en eventuele opmerkingen bij de plaatsbeschrijving mag maken.
  • Er mogen volgens de nota geen bezichtigingen meer georganiseerd worden met het oog op een nieuwe verhuring. Lopende verhuurprocessen mogen nog wel doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart worden. Er worden ook verschillende mogelijkheden aangegeven om huurcontracten apart van elkaar te ondertekenen (bv. door deze af te printen, te ondertekenen en in te scannen, via een digitale handtekening of door bv. de overeenkomst te ondertekenen en die via de post naar de andere te sturen).
  • Dringende herstellingen of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning kunnen veroorzaken, moeten ook nu steeds uitgevoerd worden. Andere onderhouds- en herstellingswerken moeten uitgesteld worden als ze niet door de huurder zelf uitgevoerd kunnen worden of er geen werklieden beschikbaar zijn. De huurder moet de verhuurder nog steeds op de hoogte brengen wanneer er een gebrek is ontstaan dat door de verhuurder moet hersteld worden.
  • Als de huurder bij het einde van de huur niet kan verhuizen door de coronamaatregelen, dient hij dat zo snel mogelijk te laten weten aan de verhuurder waarbij hij de redenen aangeeft waarom hij niet kan verhuizen. De huurder en verhuurder proberen op basis daarvan tot een akkoord te komen. De huurder kan een verlenging van de huur vragen wegens buitengewone omstandigheden. Tijdens de coronamaatregelen kan deze aanvraag per mail gericht worden aan de verhuurder waarbij de huurder deze aanvraag ook minder dan een maand voor het einde van de huurovereenkomst kan doen.