Coronavirus: Eigenaars, wees begripvol!

30/03/2020

De coronacrisis zorgt voor veel problemen, ook bij verhuurders en huurders, en zowel voor woningen als voor commerciële panden…

Photo by Krishh on Unsplash

Aan verhuurders wordt gevraagd om begrip te tonen, aldus het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat (NEMS). De beroepsvereniging wijst erop dat de rechten van verhuurders behouden moeten blijven, maar erkent dat de situatie van winkeliers die gedwongen worden om hun activiteiten te onderbreken, bijzonder delicaat is. Verhuurders worden daarom uitgenodigd ";om samen met hun huurders te zoeken naar de meest bruikbare oplossingen voor beide partijen, waarbij het belangrijk is dat commerciële huurders deze slechte periode zonder al te veel moeite kunnen doorkomen".

Hetzelfde geldt voor residentiële huurcontracten. ";Hoewel er prioriteit moet worden gegeven aan de huurkosten, net zoals voor voedsel of gezondheidszorg, zal er hier en daar bemiddeld moeten worden."

Hoe zit het dan met koten?

Het NEMS herinnert ons eraan dat koten onderworpen zijn aan een 12-maandencontract ";dat een hele reeks van periodes omvat waarin er geen les is".

Wat verhuizingen betreft, beveelt de vakbond iedereen aan om voorlopig te blijven waar hij of zij is. Er wordt benadrukt dat niemand op dit moment uit zijn of haar huurwoning zal worden gezet. Huurders hebben trouwens ook het recht om een bezoek te weigeren. Het is aan de verhuurders om geduld te hebben, besluiten ze bij NEMS.