Dit kan je doen als je je huur moeilijk kan betalen door de corona-crisis

26/03/2020 - partner: Immovlan.be

Omdat je tijdelijk werkloos bent of je je zaak moest sluiten valt je inkomen sterk terug. Hierdoor heb je problemen om je huur te betalen. Kan je die dan later betalen of heb je zelfs het recht om de huur een tijdje niet te betalen?

Je moet blijven betalen

Op zich is de coronacrisis geen reden om je huur later te betalen. Er bestaat ook geen wettelijke regeling die aangeeft dat je de huur nu niet moet betalen. Je verhuurder kan dan strikt gezien ook vragen dat je de volledige huur betaalt op het moment dat je die normaal aan hem moet betalen.

Contacteer je verhuurder

Lukt de betaling je echt niet, dan is het aangewezen om de verhuurder te contacteren. Leg hem je probleem voor en vraag hem of hij bereid is om een oplossing uit te werken. Je zou bv. kunnen vragen of je verhuurder akkoord is een maand huur te laten vallen of om je een betalingsuitstel te geven. Weet dat je verhuurder niet verplicht is om op zo’n voorstel in te gaan. Stemt je verhuurder wel in, dan zet je de afspraken die je maakt best op papier. Doe je dat niet, dan riskeer je wat je overeenkwam niet te kunnen bewijzen.

Gaat de verhuurder niet akkoord stuur hem dan een aangetekend schrijven waarin je uitlegt waarom je niet volledig kan betalen en stort al een deel van de huur. Laat weten dat je de rest bv. in drie maandelijkse schijven zal betalen.

Vraag begrip van de rechter

Dringt je verhuurder toch verder aan, dan zou die naar de vrederechter kunnen stappen. Daar kan je verhuurder de betaling van de achterstallen vragen en eventueel ook een ontbinding van de huur. Je kan in dat geval aan de vrederechter om het nodige begrip vragen. Toon daarbij de moeilijkheden waarin je je bevindt aan aan de hand van documenten (bv. het bewijs dat je nu minder inkomsten hebt door de crisis) en vraag aan de vrederechter om je een afbetalingsplan toe te staan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)