Zo indexeer je de huurprijs bij een ‘nieuw’ huurcontract in Vlaanderen

11/03/2020

Als je een woning of appartement (ver-)huurt dat in Vlaanderen gelegen is en waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan verschilt de berekeningswijze bij het indexeren van de huurprijs voor nieuwe contracten van de vroegere manier van berekenen. Maar wat moet je hiervan weten?

Nieuwe aanvangsindex

Voor huurcontracten die sinds 1 januari 2019 werden gesloten moet je in Vlaanderen een nieuwe aanvangsindex gebruiken. Meer bepaald is dat het indexcijfer van de maand vóór de ingangsdatum van het huurcontract en niet meer die van de maand vóór het afsluiten van de huur.

Voor vóór 1 januari 2019 aangegane contracten (en voor huurcontracten mbt onroerende goederen die in Wallonië en Brussel gelegen zijn) moet je integendeel het indexcijfer nemen van de maand voor het sluiten van het huurcontract.

Is er een verschil?

Het verschil tussen beide berekeningswijzen zal klein zijn. Maar bij een indexering moet de berekening ‘juist’ zijn. Ook al is het verschil dus beperkt, je moet de juiste berekeningsmethode gebruiken om discussies te vermijden.

Gebruik de huurcalculator

Om te weten hoeveel de geïndexeerde huurprijs precies bedraagt kan je een online huurcalculator van de overheid gebruiken. Je vindt deze terug op de website https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie.

Omdat er verschillende berekeningswijzen zijn naargelang het gewest waar het onroerend goed is gelegen, moet je voortaan ook het gewest ingeven. Op die manier bekom je meteen een correcte berekening.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)